Saturday, December 8, 2007

ဖရန္႕စစ္ ေဘကြန္


ဖရန္႕စစ္ ေဘကြန္(Francis Bacon) သည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဒတ္ဘလင္ၿမိဳ႕၌ မိဘ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ေမြးဖြားလာေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ပန္ခ်ီဆရာ တစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။ သူ႕အား ေအာက္တိုဘာလ ၂၈-ရက္ ၁၉၀၉-ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ႕သည္။ သူ၏ဖခင္ အက္ဒီ ေဘကြန္(Eddy Bacon) သည္ ဘိုး(အ္) စစ္ပြဲ(Boer War) မွ စစ္ၿပန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ကာ ၿပိဳင္ၿမင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေလ႕က်င္႕ေပးသည္႕ အလုပ္ကို လုပ္ခဲ႕သည္။ သူ၏ မိခင္ ၀င္းနီ(Winnie) သည္ စတီးလ္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေမြစား အေမြခံတစ္ေယာက္လည္းၿဖစ္ေလကာ သူ၏မိခင္အား အေပါင္းအသင္း အေဖာ္မင္ေသာ၊ အိမ္မႈကိစၥမ်ား ၿပဳၿပင္ ထိမ္းသိမ္းမႈမရွိသူအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ႕ၾကသည္။ ဖရန္႕စစ္ ငယ္စဥ္က မိသားစု သူနာၿပဳဆရာမၿဖင္႕ ၾကီးၿပင္လာခဲ႕ရသည္။ သူ႕သည္ ပန္နာရင္က်ပ္ ေရာဂါသည္တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ကာ ေခြးႏွင္႕ၿမင္းမ်ားကို ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္လို႕ မရေသာ အလြန္ၿပင္းထန္ေသာ ေရာဂါလည္းရွိၿပန္သည္။ ထိုစဥ္က သူ႕၏ မိသားစုသည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံႏွင္႕ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အသြားအၿပန္ မၾကာခဏ ဆိုသလို႕ အိမ္ေၿပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကရသၿဖင္႕ အေၿခအေနပ်က္ေသာ အႏုပညာခံစားခ်က္သည္ သူ၏ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးတြင္ စြဲၿမဲသြားခဲ႕ရေလသည္။

PaintingHead VIStudy for Crouching Nude


Lying Figure with Hypodermic SyringeMan with DogPortrait of Michel Leris


Study after Velazquez's Portrait of Pope Innocent XOedipus and the Sphinx (after Ingres)Self-Portrait

လန္ဒန္သုိ႕ ၁၉၂၅-ခုႏွစ္တြင္ ေၿပာင္းေရႊ႕လာခဲ႕ၿပီး အိမ္တြင္း ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူ အၿဖစ္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႕သည္။ ေဘကြန္သည္ ငယ္စဥ္က အႏုပညာကို စနစ္တက်ၿဖင္႕ ေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားတက္ကာ သင္ယူလာခဲ႕သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၁၉၄၅-ခုႏွစ္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Lefevre အႏုပညာ ၿပခန္းတြင္ ၿပသခဲ႕ေသာ သူ၏ "Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion" ပန္းခ်ီကားသည္ လူအေပါင္းကို ကိုင္လႈပ္ကာ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းၿဖစ္သြားေစခဲ႕သည္။ သူ၏ လက္ရာမ်ားသည္ Expressionist ပံုစံမ်ား ၿဖစ္ကာ၊သူ၏ တြန္႕လိမ္ရြဲ႕ေစာင္းေနေသာ လူသားတစ္ေယာက္ အသြင္သ႑ာန္ ပန္ခ်ီကားသည္ ပံုမွန္အေနအထားမွာ အေၿခပ်က္ေစေအာင္ ဖန္တီးထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ သူ၏ ပန္ခ်ီလက္ရာမ်ားကို အသိအမွတ္ၿပဳ ဂရုၿပဳမိလာသည္႕ ၁၉၅၀-ခုႏွစ္ေလာက္ အေတာအတြင္းတြင္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ ပန္ခ်ီဆြဲနည္း ဆြဲဟန္ ကို တီထြင္၍ မႈန္မႈိင္းေနတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ပံုစံမ်ားဖန္တီးခဲ႕သည္။ သူ၏ မသတီစရာ ေကာင္းလွေသာ ပ်က္ဆီးယိုယြင္းကာ ရြံရွာဖြယ္အတိရွိေသာ လူသားပံုသ႑ာန္ရုပ္ပံု မ်ားအၿပင္၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားကို ေဖၚက်ဳးေလ႕ရွိသည္႕ ထိုေခတ္မွ အႏုပညာရွင္မ်ား လိုက္နာၾကေသာ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာနည္းပညာမ်ားကို သူ၏ ၿပန္လည္ဆန္းသစ္ထားေသာ သံုးခုေပါင္းစပ္ထားသည္႕ ပံုသ႑ာန္အရြယ္အစား ပန္ခ်ီနည္းပညာသံုးကာ အနိွ႒ာရုံလူသားပံုရိပ္မ်ား ဖန္တီးၿခင္းၿဖင္႕ ကေမာက္အမၿဖစ္ေအာင္ အေသအခ်ာဖန္တီးခဲ႕ေလသည္။

Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion (1) (2) (3)

Second Version of Triptych 1944 (1) (2) (3)

Triptych May - June


Three Studies of figures on Beds

ေဘကြန္သည္ ေအပရယ္လ ၂၈-ရက္ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္ စပိန္ႏိုင္ငံ မဒရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွလံုးေရာဂါၿဖင္႕ ကြယ္လြန္ခဲ႕သည္။

အနႏၱေမတၱာၿဖင္႕
ဘေကာင္း