Monday, December 10, 2007

ေပၚဦးသက္


ကြ်ႏု္ပ္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ၿမန္မာ ပန္ခ်ီဆရာမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကို ၿပပါဆိုလွ်င္ ေပၚဦးသက္ကို ၿပရပါလိမ္႕မည္။ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ သူ၏ ပန္ခ်ီကားေလးမ်ားသည္ အလြန္တရာမွ ခ်စ္စရာေကာင္းကာ အၿပစ္ကင္းလြတ္ ေနေလ႕ရွိသည္။

ေပၚဦးသက္အား ၁၉၃၆-ခုႏွစ္ မႏၱေလးတြင္ ေမြးဖြားခဲ႕ပါသည္။ သူ၏ ဖခင္ ဦးလွၾကီးသည္လည္း အႏုပညာေက်ာင္းတြင္ စာသင္လ်က္ရွိေနေသာ အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။ ေပၚဦးသက္ ၏ မိခင္သည္ ေပၚဦးသက္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဆံုးပါးသြားခဲ႕ရာ ဖခင္ၾကီးကပင္ ေကြ်းေမြးၿပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ခဲ႕ရပါသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၿပီးသည္႕ ေနာက္ၿမန္မာၿပည္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ပြဲမ်ား က်င္းပခ်ိန္အတြင္း လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုး မေတာ္တဆ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင္႕ ၁၂-ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးဘ၀ တြင္ သူ၏ ညာဘက္ လက္တစ္ဖက္ ဆံုးရႈံးခဲ႕ရေလသည္။

The Laquer Table
Water colour
11x15 in

Under The Lofty Palms
Water colour
11x15 in


Toddy Palm Climber and Family
Water colour
16x10 in


Postman for Japan Stamp Competition
Water colour
12.5x8.5 in


Family Prepares to Collect Toddy Juice
Water colour
10x14 in

Oxen Team
Water colour
11x15 in


Strawberry Sellers
Water colour
11x15 in

Shan Festival in Taunggyi
Water colour
11x15 in

ညာလက္ကိုသာ အၿမဲတန္းသံုးေလ႕ရွိသည္႕ ညာသန္သမား ေပၚဦးသက္သည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဘက္လက္ကိုအသံုးၿပဳ စာေရးၿခင္း၊ ပံုဆြဲၿခင္းမ်ားကို ၾကိဳးစားေလ႕က်င္႕ရခဲ႕သည္။ ထို႕ေနာက္ သူသည္ ေက်ာင္းၿပန္တက္ရန္အတြက္ လြန္စြာမွ တံု႕ေနကာ သူ၏ ေက်ာင္းပညာေရးသည္ ဒုတိယတန္းမွာပင္ ရပ္တန္႕ေနခဲ႕သည္။ ကံေကာင္းစြာပင္ သူ၏ဖခင္ၾကီး ၏ မိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ေယာက္က အလားအလာေကာင္း၍ ထြန္းေပါက္ႏိုင္မည္႕ အႏုပညာရွင္ ေပၚဦးသက္အား ေက်ာင္းၿပန္တက္ရန္ တိုက္တြန္းႏိုင္ခဲ႕ေလသည္။ ထို႕ေနာက္ သူသည္ အေၿခခံ ပညာေရး စနစ္ကို ေအာင္ၿမင္စြာ ၾကိဳးစားႏိုင္ခဲ႕သည္။

Fortune Teller and Clients
Water colour
11x15 in

Book Seller on Yangon Bar Street
Water colour
11x15 in


Leaving The Monastery
Water colour
10x14 in

Food Stall Near Monastery
Water colour
10x14 in

ေပၚဦးသက္သည္ ပန္ခ်ီဆြဲၿခင္း အႏုပညာကို သူ၏ ဖခင္ၾကီးဆီမွ သင္ယူခဲ႕ေလသည္။ အသက္ ၁၅-ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ပန္ခ်ီဆရာ ဦးဘသက္ႏွင္႕ ဦးခင္ေမာင္ တို႕ထံမွ ပန္ခ်ီပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ ဆည္းပူးကာ ဦးဘသက္ နာမည္ကို ဆြဲယူလ်က္ သူ၏ နာမည္တြင္ သက္ ဆိုသည္ကို ထည္႕ကာ ေပၚဦးသက္ ဟူ၍ ၿဖစ္ခဲ႕ေပသည္။ သူေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ပန္ခ်ီၿပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႕ကာ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း ေၿမာက္ၿမားစြာကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ႕ေသးသည္။ ၁၉၅၉-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္မွ အႏုပညာေက်ာင္းတစ္ခုက ေပးေသာ စာေပးစာယူ စေကာလားရွစ္ကိုလည္း ရရွိခဲ႕ေလသည္။ အသက္ ႏွစ္ဆယ္တစ္ႏွစ္ အရြယ္တြင္ သူသည္ သူ၏ အႏုပညာၿဖင္႕ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းခဲ႕ကာ ထိုစဥ္က မဂၢဇင္းစာေစာင္မ်ား၊ မႏၱေလးၿပည္သူ ေန႕စဥ္ သတင္းစာ၊ ေၾကးမံု သတင္းစာ၊ ရန္ကုန္ လူထု ေန႕စဥ္ သတင္းစာတို႕တြင္ သရုပ္ေဖၚပံုမ်ား၊ ကာတြန္းမ်ား ေရးဆြဲခဲ႕ေလသည္။

Paying Respect to monk
Water colour
12x15 in

Morning Offering
Water colour
10x14 in


Mother and Child Visit Monastery
Water colour
10x14 in

Bringing Offering at Monastery
Water colour
10x14 in


Novice Procession
Water colour
12x15 in

A Vow
Water colour
9x13 in

ယူနီဆက္ ရန္ပံုေငြရွာရန္အတြက္ "Asian Harbor Scene"(1974) ႏွင္႕ "Market"(1975) ဆိုသည္႕ ပန္ခ်ီးကား ႏွစ္ကားကိုလည္း ဆြဲေပးခဲ႕ေသးကာ ထိုပန္ခ်ီးႏွစ္ကားကို ဒုိယာရီမ်က္ႏွာဖံုး၊ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား၊ ပို႕စကတ္မ်ား ပံုႏွိတ္ရာတြင္ အသံုးၿပဳခဲ႕သည္။ ၿမန္မာၿပည္ အစိုးရႏွင္႕ UN ကက်င္းပေပးေသာ စာေပ အႏုပညာ ၿပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားကို လည္း ေရးဆြဲေပးခဲ႕သည္။ ထို႕ၿပင္ သူ၏ သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားကို ဥေရာပႏွင္႕ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းပညာသင္ရိုးတန္းမ်ားတြင္ အသံုးၿပဳကာ ပံုႏွိတ္ထုပ္ေ၀ခဲ႕ေသးသည္။ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္ ရန္ကုန္၌ သူ၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အႏုပညာၿပပြဲက်င္းပခဲ႕ကာ ၿပပြဲဖြင္႕လွစ္ၿပီး ခဏတာ အတြင္ သူ၏ ပန္ခ်ီကားမ်ား အကုန္လံုး ေရာင္းလိုက္ရကာ သူ၏ ပထမ အဦးဆံုး ေအာင္ၿမင္မႈပင္ ၿဖစ္ခဲ႕ေလသည္။

Banana Seller
Water colour
11x15 in

Banana Farmer
Water colour
11x15 in


Papier Mache Toys
Water colour
11x15 in

Sailing down the Irrawaddy River
Water colour
11x15 in

ထို႕ေနာက္ ေပၚဦးသက္အား ၿမန္မာ႔ ယဥ္ေက်းႏွင္႕အႏုပညာကို အေနာက္တိုင္း ေခတ္သစ္ ပန္ခ်ီေရးနည္း ေရးဟန္မ်ားၿဖင္႕ ေရာစပ္ ေမႊေႏွာက္ႏိုင္သည္႕ အတြက္ အေနာက္တိုင္းမွ အႏုပညာရွင္မ်ား အၾကားတြင္ လူသိမ်ားလာခဲ႕သည္။ ေဆးလိပ္အား အလြန္အကြ်ံ ေသာက္သံုးသူ တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ခဲ႕သည္႕ အားေလ်ာ္စြာ၊ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္ ေအၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ အဆုပ္ကင္ဆာ ေရာဂါၿဖင္႕ အသက္ ၅၇-ႏွစ္အရြယ္တြင္ မႏၱေလး ေနအိမ္၌ ကြယ္လြန္ခဲ႕ေလသည္။

အနႏၱေမတၱာၿဖင္႕
ဘေကာင္း