Monday, October 22, 2007

အိမ္ေတာ္ရာဘုရားမွ ေလေဘး ေလာက


ေလေဘးဆိုသည္႕ အရာမွာ စာေရးသူ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ ကတည္းွက အတူတကြၾကီးၿပင္းလာေသာ အရာတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ၿမန္မာၿပည္တြင္ ေလေဘးထည္ဆိုသည္႕ အထည္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံၿခားၿဖစ္ အ၀တ္အထည္ အေဟာင္းမ်ားကို ေခၚဆိုတာၿဖစ္ပါသည္။ ေလေဘးအ၀တ္အထည္မ်ားသည္ သံနန္းၾကိဳးၿဖင္႕ ပတ္ထားေသာ ေပါင္၅၀၀ ခန္႕ေလးသည္႕ အထုပ္ၾကီးမ်ားၿဖင္႕ဘဂၤဘားေဒ႕ မွတဆင္႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႕ စက္ေလွၿဖင္႕ေရာက္ရွိပါသည္။ ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္ စာေရးသူ ကေလးဘ၀မွ သိထားခဲ႕ေသာ လမ္းေၾကာင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ပံုစံမ်ိဳးစံု လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစံုၿဖင္႕ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေၿပာၿပခ်င္သည္က မႏၱေလးတြင္ ရွိေသာ ေလေဘးေလာကမွ ဘ၀မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေလာကသားမ်ား၊ ေၿပာဟန္ ဆိုဟန္မ်ား ႏွင္႕ ထိုေလာကမွ ဘေကာင္း ဘယ္လိုၾကီးၿပင္းလာသလဲ ဆိုတဲ႕ အေၾကာင္းပါ။

စာေရးသူ ဘေကာင္း သိတတ္သည္႕ အရြယ္ ၈-ႏွစ္ ၉-ႏွစ္ ခန္႕တြင္ မိဘမ်ားသည္ ေလေဘးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ေလေဘးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည္ဟု ဆိုရာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးသည္ ေလေဘးထုပ္ ကုန္သည္မ်ားပါ။ ထိုကုန္သည္မ်ားသည္ အမ်ားအားၿဖင္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ၿဖစ္ကာ စစ္ေတြ ၊ ေတာင္ကုတ္ လမ္းေၾကာင္းေတြမွတဆင္႕ ေလေဘးထုပ္မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႕ သယ္ေဆာင္ ပို႕ယူ ကုန္ကူးၾကေလ႕ရွၾိကပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ၿဖစ္ကာ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး အေၿမာက္အၿမားၿဖင္႕ ေလေဘးအထုပ္ အေၿမာက္အၿမားကို ကုန္ကူးၾကပါသည္။ ၄င္းတို႕သည္ ေလေဘးေလာက၏ ေလးေဘးထုပ္ လက္ကားသည္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားမွာ ထုိသူမ်ားထံမွ ေလေဘး အထုပ္တစ္ထုပ္ၿခင္း ၀ယ္ယူကာ တစ္ထည္ၿခင္း လက္လီေရာင္းခ်ၿခင္း ေသာ္၄င္း၊ နယ္မ်ားသို႕ လက္ကား ၿပန္လည္ ေရာင္းခ်ၿခင္းမ်ားေသာ္၄င္း ၿပဳလုပ္ၾကရပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ မိဘမ်ားသည္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား ေလေဘးသည္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဘ၀တေလ်ွာက္လံုးတြင္ ေမြးဖြားလာသည္မွ အစ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀၊ ထိုမွတဆင္႕ ႏိုင္ငံရပ္ၿခားေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္သည္ အထိ ေလေဘးထည္မ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္ခဲ႕သည္။ စာေရးသူ ငယ္စဥ္အခါက မႏၱေလးမွ ေလေဘးေရာင္းသည္႕ ဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ အိမ္ေတာ္ရာဘုရား ေက်ာင္း၀င္းအထဲတြင္ ရွိခဲ႕ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေလေဘးေလာကမွ လူမ်ားက ထိုေလးေဘး ဆိုင္ခန္းအတန္းမ်ားကို ေလေဘးတန္းဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း၀င္ အတြင္းတြင္ ၿဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ ေလေဘးတန္းမ်ားသို႕ သြားလိုလ်င္ ဖိနပ္ခြ်တ္ၿပီး သြားၾကရသည္။ေလေဘးတန္းသို႕ ေစ်းလာ၀ယ္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႕ စီးလာေသာ ဖိနပ္မ်ား၊ ေၿခနင္းမ်ားကို လက္တြင္ ကိုယ္စီကိုင္၍ ေလေဘးတန္း ေစ်း အတြင္းတြင္ လွည္႕လည္ကာ မိမိတို႕ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ၀ယ္ယူရပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္ ဖိနပ္မစီးရေသာေၾကာင္႕ ေလေဘးေရာင္းသူမ်ားသည္ ေၿမၾကီးမွ အေအးဓာတ္ေၾကာင္႕ ရံဖန္ရံခါ နားစီးေရာဂါမ်ား ၿဖစ္တတ္ၾကေလ႕ရွိသည္။ ထုိေလေဘးဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ႕ေသာ ၁၉-ႏွစ္ခန္႕ ေလာက္မွစ၍ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းမွ ေၿမာက္ၿပင္ ေညာင္ပင္ေစ်းသို႕ ေရႊ႕ေၿပာင္းသြားခဲ႕ရၿပီးၿပီ ၿဖစ္ေသာ္လည္း စာေရးသူ၏ မိခင္သည္ ယေန႕ အခ်ိန္အထိ နားစီးေရာဂါ ရံဖန္ရံခါ ၿဖစ္ေလ႕ရွိပါသည္။

ထိုအိမ္ေတာ္ရာ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေလေဘးေရာင္းစဥ္ အခ်ိန္ကာလမ်ားသည္ ယေန႕ ေခတ္ ေလေဘးေလာကမွ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားႏွင္႕ ၿခားနားပါသည္။ စားေရးသူသည္ ငယ္စဥ္ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀ စြန္လိုက္တတ္သည္႕ အရြယ္ေလာက္တြင္ မိဘမ်ားႏွင္႕ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား တြင္ ေစ်းလုိက္ကာ အကၤ်ီမ်ားကို ခင္းက်င္းၿခင္း၊ ထုတ္ပိုးၿခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႕ ေလးေဘးထုပ္ ေဖါက္သည္႕ ဆိုင္ခန္းမ်ားသို႕ လွည္႕လည္ကာ အိပ္ေထာင္ႏိႈက္ၿခင္းမ်ား ၿဖင္႕ ကေလးဘ၀ကို ၿဖတ္သန္းခဲ႕ဖူးပါသည္။ အိပ္ေထာင္ႏိႈက္သည္ကို အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းေၿပာၿပပါမည္။ ဟိုတုန္းက ေလေဘးထုပ္မ်ား၏ အကၤ်ီအထည္ အိပ္ေထာင္မ်ားတြင္ ရာဘာၿဖင္႕ၿပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံၿခားၿဖစ္ ကားအရုပ္ကေလးမ်ား၊ သံစက္ရုပ္ အရုပ္ကေလးမ်ား ပါလာေလ႕ရွိပါသည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ေတာ႕ ထိုကဲ႕သို႕ေသာအရုပ္ကေလးမ်ားကို စတိုးဆိုင္တိုင္းလုိလိုတြင္ ကေလးတိုင္း အလြယ္တကူ ၀ယ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းမွ ေလေဘးပါကင္ထုပ္ကို ေဖါက္ၿပီဆိုလွ်င္ ကေလးမ်ားက အိပ္ေထာင္ ႏႈိက္ၾကပါသည္။ ရသည္ အရုပ္ကေလးမ်ားကို လည္း ယူခြင္႕ေပးထားပါသည္။ ထုိစဥ္က ေလေဘးအကၤ်ီပံုၾကီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဖိုးက်ိဳင္းတုတ္ ပါပဲ။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ပါလာတတ္ေသာ ႏိုင္ငံၿခားေငြ စကၠဴ တစ္ရြက္စ၊ ႏွစ္ရြက္စကိုေတာ႕ ပိုင္ရွင္က ယူပါသည္။ ထိုစဥ္အခါက ႏိုင္ငံၿခားၿဖစ္ ရာဘာ အရုပ္ေသးေသးေလးမ်ား ရလ်င္ အလြန္ေပ်ာ္ၾကပါသည္။

ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ေၿမၾကီး၏ အစိုဓာတ္ မွ ေၿခဖ၀ါး အေအးသက္သာေစရန္ ေလေဘးဆိုင္ခန္းမ်ား၏ အေရွ႕ေၿမၾကီးေပၚတြင္ ၀ါးကပ္(၀ါးၾကပ္)မ်ား ခင္းက်င္းထားၾကပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ထိုစဥ္က ေလးေဘးေရာင္းသူမ်ားသည္ ၀ါး ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးၿပဳၾကေလ႕ရွိသည္။ အကၤ်ီခ်ိတ္ရန္ တန္းကို ၀ါးၿဖင္႕ တန္းရသည္။ အကၤ်ီကို နန္းၾကိဳးၿဖင္႕ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ခ်ိတ္မ်ားၿဖင္႕ ခ်ိတ္ၾကရသည္။ အကၤ်ီတန္းမ်ားကို ၀ါးလံုမ်ားၿဖင္႕ အနည္းဆံုး သံုးတန္း၊ ေလးတန္း ဆိုင္၏ ေဘးပတ္လည္တြင္ တန္းကာ အကၤ်ီမ်ားကို စည္းစနစ္က်နစြာ တန္းစီခ်ိတ္ၾကရသည္။ စာေရးသူ၏ ဖခင္ၾကီးသည္ ဆိုင္ဖြင္႕ခ်ိန္၊ ဆိုင္သိမ္းခ်ိန္မ်ား တြင္ အကၤ်ီမ်ားကို တစ္ထည္ၿခင္း ခင္းက်င္းပံု၊ ၿဖဳတ္သိမ္းပံု၊ အကၤ်ီမ်ား မေၾကေစရန္ တစ္ထည္ႏွင္႕ တစ္ထည္ စနစ္တစ္က် စီရီ သိမ္းဆည္းပံုမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေစ်း၀ယ္သူႏွင္႕ စကားေၿပာဆို ဆက္ဆံၿခင္း၊ မိမိ အလိုရွိေသာ အကၤ်ီတန္ဖိုးကို ရရွိရန္ ေစ်း၀ယ္သူအား တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း သိမ္းသြင္ယူပံုမ်ားကိုေတာ႕ အတုၿမင္ အတတ္သင္ဆိုသလို တၿဖည္ၿဖည္းႏွင္႕ ေၿပာဆိုဆက္ဆံသြားတတ္ပါသည္။

စာေရးသူ ရွစ္တန္း စာေမးပြဲ ၿပီးသည္႕ အခ်ိန္တြင္ မိခင္ၾကီးသည္ နာမက်န္းၿဖစ္ကာ ေဆးရုံတက္ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ဖခင္သည္ စိးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ကြ်ႏ္ုပ္အား လံုး၀ လက္လႊဲထားကာ မိခင္ၾကီး ၿပန္လည္ က်န္းမာေစရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစာခဲ႕ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ အလြန္တရာမွ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းေသာ အၿဖစ္အပ်က္ေန႕စြဲမ်ားၿဖစ္ခဲ႕ပါသည္။ တေန႕ ဖခင္ၾကီးသည္ အိမ္ၿပန္လာကာ ငိုပါသည္။ မင္႕ အေမ ဒီေတာင္က မေက်ာ္ႏိုင္ေတာ႕ ဘူးဟု ေၿပာသည္။ ထိုစဥ္က ကြ်ႏ္ုပ္ ဖခင္ၾကီးအား အားမေပးတတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ ဖခင္ၾကီးႏွင္႕ တူညီေသာ ခံစားခ်က္က ကြ်ႏ္ုပ္ရင္ထဲတြင္ ၿပည္႕လ်ံေနခဲ႕ပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ေစ်းကို ပိုမို အားသြန္းခြန္စိုက္ ေရာင္းကာ အိမ္စရိတ္ကို ၿဖည္႕ဆည္းရပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏွမေလးက အိမ္တြင္ေနရကာ အဘြားအား ၿပဳစုရသည္။

ထိုစဥ္က ရွပ္အကၤ်ီတစ္ထည္ကို ၁၅-က်ပ္မွ ၂၅-က်ပ္အထိ ေရာင္းပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ မုန္႕တီၾကိဳက္သြားသည္မွာ ထိုစဥ္က ၿဖစ္သည္။ အေဖသည္ ကြ်ႏ္ုပ္ အား မနက္တိုင္း မုန္႕တီတစ္ပြဲ စားခြင္႕ ၿပဳသည္။ ထုိစဥ္က တစ္ပြဲ ၅-က်ပ္ပါ။ အိမ္ေတာ္ရာ ဘုရားထဲတြင္ ဦးဘို၏ မုန္႕တီသည္ အလြန္နာမည္ ၾကီးပါသည္။ မနက္စာ မုန္႕တီကို ၿမိန္ေရရွက္ေရ စားသံုးကာ ဆိုင္ခင္းၿခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ေလ႕ရွိသည္။ ရံဖန္ရံခါ ကြ်ႏ္ုပ္ မုန္႕တီစားေနခိုက္ အေ၀းမွ ေဖါက္သည္မ်ား လာလွ်င္ အလြန္ စိတ္မရွည္တတ္ပါ။ ေဘးမွာရွိေနေသာ မုန္႕တီပုကန္ႏွင္႕ ဟင္းခ်ိဳရည္ခြက္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္ အား ေလွာင္ေၿပာင္ေန သကဲ႕သိုပင္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ဆိုင္ခန္းမွ ႏွစ္ခန္းေက်ာ္ ဆိုင္တြင္ လည္း ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ မနက္တိုင္း အၿမဲ ဆိုင္ခင္းေလ႕ ရွိပါသည္။ ထိုေကာင္းေလးသည္ ၀င္းဦးအသံကို တု၍ စကားေၿပာၿခင္းကို အလြန္ပိုင္ပါသည္္။ ယေန႕တြင္ ထိုေကာင္ေလးမရွိေတာ႕ပါ။ သူသည္ လူ႕ ေလာကမွ ေစာစီးစြာ ထြက္သြားခဲ႕ပါသည္။

ေလေဘးႏွင္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ဆက္ႏြယ္ေနသကဲ႕သို ေလေဘးတန္းတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး အသိမိတ္ေဆြ၊ ကုန္သည္မ်ား၊ သူရို႕၏ စကားသံမ်ားကို ၾကားရေလ႕ရွိသည္။ စိုက္ေတြ(စစ္ေတြ)၊ အေဘာင္၊ သူ႕တို႕၏ ဟန္ပန္မ်ားကို ထိုစဥ္ကတည္းက ရင္းႏွီးခဲ႕ပါသည္။ က်ား၀ိုင္း၊ ေၾကြ၀ိုင္း၊ ေပးသီ၀ိုင္း တိုင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ က တေမာ႕ေမာ႕ႏွင္႕ ရွိေနတတ္သည္။ ၀င္းဦးအသံကို တု၍ ေၿပာတတ္ေသာ ေကာင္ေလးႏွင္႕ က်ားထိုးၾကလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္ အၿမဲရႈံးပါသည္။ ထိုစဥ္က တစ္ခုခု ရံႈးလွ်င္ ေၾကာင္ၾကာၾကာ ေရမငုတ္ႏိုင္ပါဘူး ဟူ ၾကံဳး၀ါၾကေလ႕ရွိကာ ပြဲသစ္ၿပန္စၾကသည္။ မည္သူက စေၿပာလိုက္သည္ မသိပါ။

အိမ္ေတာ္ရာ ေလးေဘးတန္းကို အမွီၿပဳလ်က္ လုပ္စားၾကေသာ ကုလား ဒိုဘီတန္းလည္း ဘုရားေက်ာင္း၀င္း အထဲတြင္ ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ မိဘမ်ား ပင္တိုင္သံုးေသာ ကုလားဒိုဘီမွာ ဦးလွေမာင္ ဒိုဘီၿဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ မိခင္ၾကီးက ေလ်ာ္ဖြတ္ မီးေၾကြတိုက္ၿပီးသည္႕ အထည္မ်ားကို ဒိုဘီတန္းမွ သြားေရာက္ ယူခိုင္းသည္႕ အခါ ရံဖတ္ရံခါ ကြ်ႏ္ုပ္ သည္ ထိုကုလားဒိုဘီတန္းတြင္ အခ်ိန္ၿဖဳန္းေနေလ႕ရွိသည္။ ဒိုဘီကုလား၊ ကုလားမၾကီးမ်ားထံမွ အကၤ်ီကို က်ယ္သီးမတတ္ပဲ ေခါက္နည္း၊ ကုတ္အကၤ်ီ ေခါက္နည္း၊ အကၤ်ီအမ်ိဳးအစားအလိုက္ မီးေၾကြတိုက္နည္းမ်ားကို ေလ႕လာရပါသည္။ ထိုသူတို႕သည္ အလြန္ ေရာင္႕ရဲ တင္းတိမ္တတ္ၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားပါ။သူတို႕သည္ အလြန္ဆင္းရဲၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေဒ၀ါလီေန႕မ်ိဳးတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အိမ္သို႕ခ်ပါတီ မ်ားလာေပးပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ငယ္စဥ္က အလြန္လွခ်င္ပါသည္။ (ယခုတြင္ေတာ႕ အလြန္ အရုပ္ဆိုးခ်င္ပါသည္။) မိခင္ၾကီးက ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ လိုအပ္သည္႕ အ၀တ္အစားမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေရြးခ်ယ္၍ ဆင္ၿမန္းေပးပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀တြင္ ႏိုင္ငံၿခားေရာက္သည္ အထိ ကိုယ္တိုင္ အကၤ်ီမ၀ယ္ ၀တ္ပါ။ ၀ယ္ ၀တ္ဖို႕ လည္း နားမလည္ပါ။ ႏိုင္ငံၿခားသြားရန္ စီစဥ္သည္႕ အခါတြင္ မိခင္ၾကီး စီစဥ္ေပးလိုက္ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားၿဖင္႕သာ ေနထိုင္ခဲ႕ပါသည္။ ထိုေၾကာင္႕ ရံဖန္ရံခါ မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္းမ်ားထံမွ အကၤ်ီအသစ္မ်ား လက္ေဆာင္ရလ်င္ မ၀တ္ရက္ပါ။ သိမ္းထားပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ကြ်ႏ္ုပ္ဂ်ပန္သို႕ သြားသည္႕ အခါက ေလးေဘးထုပ္ထဲမွာ ပါလာေသာ ရွပ္အကၤ်ီေလးမ်ားကို မိခင္ၾကီးက စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ထူဆန္းစြာပင္ ရွပ္အကၤ်ီတစ္တည္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခ်ဳပ္လိုက္ေသာ Made in Myanmar ဟု ပါရွိသည္႕ Export အထည္ၿဖစ္ေနသည္။ ဘယ္႕ႏွယ္ ၿမန္မာၿပည္က ပို႕လိုက္ပါတယ္ ၿမန္မာၿပည္ထဲကို ေလေဘးအေနနဲ႕ ၿပန္၀င္လာတယ္။ ငါ ဂ်ပန္ကို ၿပန္ယူသြားၿပီး ၿပန္ထားခဲ႕မယ္ဟု ၾကံဳး၀ါကာ ဂ်ပန္မွ ၿပန္သည္႕ အခါတြင္ ထုိေလေဘးထည္မ်ား အားလံုးကို ထားရစ္ခဲ႕ပါသည္။

မႏ ၱေလးတြင္ ထိုစဥ္အခါက ေလေဘးတန္းႏွင္႕ အေဟာင္းတန္းဟူ၍ ႏွစ္ေနရာ ရွိပါသည္။ ဘယ္နယ္႕ ေလေဘးတန္းက အေဟာင္းတန္းမဟုတ္ဘူးလားလို႕ ေမးဖြယ္ရာရွိပါတယ္။ မဟုတ္ပါ။ ေလေဘးတန္းက ေလေဘးအေဟာင္ထည္မ်ားကိုသာ ေရာင္းပါသည္။ အေဟာင္းတန္းသည္ ထုိစဥ္က ေစ်းခ်ဳိအေနာက္ဘက္ ၂၆-လမ္း အစနားေလာက္တြင္ ရွိပါသည္။ ယခုမရွိေတာ႕ဘူးလို႕ ထင္ပါသည္။ ထိုအေဟာင္းတန္းတြင္ ခိုးရာပါပစၥည္းမ်ား အလြန္တရာမ်ားၿပားပါသည္။ အ၀တ္အထည္မ်ားသာမက အၿခားလူသံုးပစၥည္းမ်ားလည္း ေရာင္းၾကပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ ထိုအေဟာင္တန္းမွ လူမ်ားလည္း ေလေဘးတန္းသို႕ လာကာ အထည္မ်ား ၀ယ္တတ္ၾကပါသည္။

ေလေဘးထည္မ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ၿဖန္းထား ပရုတ္မ်ား ထည္႕ထားသၿဖင္႕ ေရာဂါကင္းရွင္းပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ငယ္စဥ္က ေလေဘးထုပ္ေဖါက္လွ်င္ ထိုအ၀တ္ပံု အေဟာင္းထဲတြင္ လူးလိမ္႕ ေဆာ႕ကစားပါသည္။ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ေဂါင္ထည္၊ အလယ္ထည္၊ အက်ထည္ အၿဖစ္ သံုးမ်ိဳး သံုးစား ခြဲကာ သန္႕စင္ရသည္။ ထို႕ေနာက္ သင္႕ေတာ္ေသာ တံဆိပ္မ်ားကို အကၤ်ီက်ယ္သီးတန္း၏ ေအာက္ေၿခ အတြင္းဖက္တြင္ ရိုက္ႏွိတ္ကာ ဒိုဘီေပးရပါသည္။ အိပ္ေထာင္ႏိုက္၍ လြတ္သြားေသာ အရာမွန္သမွ်ကို ဒုိဘီကုလားမ်ား ရၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဒိုဘီခ၊ စက္ခ်ဳတ္ခ၊ ၿပင္ခ မ်ားကို တြက္ခ်က္ကာ သင္႕တင္႕ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းၿဖင္႕ ေရာင္းၾကပါသည္။ ေစ်းေရာင္းၿခင္းသည္ အလြန္စကားေၿပာရေသာ အလုပ္ၿဖစ္သည္။ ေစ်း၀ယ္သူ တစ္ေယာက္က ၀တ္ၾကည္႕၍ မေတာ္သည္႕ အကၤ်ီကို ေတာ္သည္ဟု ထင္ေအာင္၊ မေကာင္းသည္႕ အကၤ်ီကို ေကာင္းသည္ဟု ထင္ေအာင္ ေၿပာရသည္မွာ မလြယ္ေသာ လိမ္ညာရေသာ အလုပ္တစ္ခုပါ။ ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း ေစ်း၀ယ္သူ မဆစ္ ဆစ္ေအာင္ ေစ်းေခၚယူရပါသည္။ ထိုစဥ္က ကြ်ႏ္ုပ္က ရွစ္တန္းအရြယ္ပါ။ ယေန႕ ထိုကဲ႕သို႕ေသာ လူမ်ိဴးမ်ား ထံ ကြ်ႏ္ုပ္ေစ်း၀ယ္လွ်င္ မဆစ္တတ္ေတာ႕ပါ။ သူ႕တို႕၏ နည္းပရိယာယ္မ်ားကို သိသည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုေစ်းေရာင္းေနသူ၏ သမာအာဇီ၀ တ၀မ္းတထြာ ရွာစားေနရၿခင္းကို သနား၍ မဆစ္ရက္ပါ။ ေနာက္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္ ကိုယ္တိုင္ ေၿပာင္းလဲသြားတာလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ကိုယ္တိုင္ စကားေၿပာနည္းသြား၊ ေႏွးသြားၿခင္းပါ။ ေစ်းေရာင္းေနသူမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ေစ်း မဆစ္ခ်င္ေတာ႕ပါ။

ေစ်း၀ယ္သူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစံုလင္ပါသည္။ ေတာသူ ေတာင္သား မ်ားမွအစ၊ သူခိုး၊ ဘိန္းစား၊ အရက္သမား၊ဖက္ရွင္ ဓါတ္ပံု ဆရာ၊ အဆိုေတာ္၊ ရုပ္ရွင္ မင္းသား၊ မင္းသမီး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၊ အစရွိသၿဖင္႕ ေပါမ်ားၾကပါသည္။ ေလေဘးတန္းတြင္ ပိတ္ရက္မရွိပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္မိဘႏွစ္ပါး အပါအ၀င္၊ အၿခားေလေဘးေရာင္းသူမ်ားသည္ တရက္မွ မနားၾကပါ။ ေန႕စဥ္ ေန႕တိုင္း ဆိုင္ထြက္ၾကပါသည္။ အိမ္ေတာ္ရာ ဘုရား ပြဲေစ်းေန႕ အေတားအတြင္းေတာင္ ဆိုင္ဖြင္႕ ၾကပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ မွတ္မိသမွ် သူတို႕ နားၾကသည္အခ်ိန္သည္ သၾကၤန္ေန႕ရက္မ်ားသာ ၿဖစ္သည္။

ထို႕ေနာက္ အိမ္ေတာ္ရာ ေလေဘးတန္းသည္ ၁၉၈၉-၉၀ ၀န္းက်င္တြင္ ၁၉-လမ္းသို႕ ေရႊ႕ေၿပာင္းသြားရကာ ယခုအခါ ေညာင္ပင္ေစ်း ေလေဘးဆိုင္မ်ား ဟု လူအမ်ား သိရွိၾကပါသည္။ ထိုေညာင္ပင္ေစ်းသုိ႕ ေရာက္သည္႕ အခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ၁၀ တန္းကို ေအာင္ၿမင္ၿပီးစ ၿဖစ္ကာ ထိုေစ်းေလာကမ်ား တတ္အပ္သည္႕ အ႒ာရပ္သ ၁၈-ပါးကို ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္ တဖက္ကမ္း ခတ္ေလၿပီ။

အနႏၱေမတၱာၿဖင္႕
ဘေကာင္း

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အၿခား အေၾကာင္းအရာ
  • [ ေညာင္ပင္ေစ်းသစ္မွ ေလေဘးေလာက ]